Promotion Info

中秋節社企食品及產品精選

8/1/2018

中秋節即將嚟到,大家係咪已經揀緊中秋食品同禮物呢?今年有唔少參與十一良心消費運動既社企都推出咗應節食品同產品,不如大家都考慮幫襯社企啦~你每一次既幫襯,唔單只買到好食既中秋食品、好睇既節日禮品,更加係幫緊社企,幫緊人!

快啲下載今年社企中秋節食品及產品精選介紹,揀你既心水啦!

More